Project Description

Rotterdamse Tandartsen Vereniging
Anders kijken, geest verrijken!

1 april 2016

Vraagstelling opdrachtgever
Het 23e lustrum van de Rotterdamse Tandartsen Vereniging dient spraakmakend en vooral ook anders te zijn dan een gebruikelijke congresdag. Novella ontwikkelt samen met de werkgroep een passend programma en zorgt voor de uitvoering. Een World Café is onderdeel van deze dag.

Thema
Tijdens deze dag staat de interactie tussen tandheelkundig professional en patiënt centraal. Rick Koster en Paul Smit wisselen elkaar af tijdens een dynamisch programma, waar dialoog en het delen van ervaring en kennis centraal staat. Diverse inspirerende gastsprekers prikkelen met korte presentaties.

De setting van de gehele dag: ronde tafels. Zo praten steeds weer andere vakgenoten tijdens deze dag met elkaar.

“Korte en heldere lijnen tijdens de voorbereidende besprekingen met Novella. De sfeer is uitbundig met goede gesprekken en veel humoristische momenten, aanwezige sponsors op de Expo komen zelfs in de zaal om mee te doen. Paul Smit en Rick Koster kun je eigenlijk niet omschrijven maar moet je meegemaakt hebben. Humor, verrassende inhoud, perfecte interactie. Het gepersonaliseerde boek en het later toegezonden magazine met een weergave van de dag worden zeer op prijs gesteld.”

Dolf van Baaren, RTV

Tijdens de drie rondes World Café gaan de deelnemers in gesprek over de thema’s Vertrouwen, Beleving en Communicatie, Teamwork. Het valt op dat de niet alledaagse thema’s de tongen goed los maken. Daarbij is er een grote wil bij de deelnemers tot participatie in het proces. Er komen mooie gesprekken op gang en er worden concrete ideeën bedacht. Of zoals iemand zei: ‘Ik denk dat een ieder aan de tafels wel zijn eigen inzichten en acties haalt uit de dialoog.’