Hosts hebben wezenlijke rol tijdens een World Cafe

Een host of gastvrouw/gastheer bij een World Cafe is de procesbegeleider aan elke tafel die de dialoog faciliteert. Tevens is de host een van de gespreksdeelnemers. De host enthousiasmeert deelnemers om gedachten  en ideeën op het katoenen tafelkleed te schrijven of te tekenen, vat samen tussen de rondes en bewaakt het proces.

De hosts van een World Cafe hebben het vermogen om te luisteren, open vragen te stellen en het goede gesprek te ondersteunen. Als begeleiders zijn ze ook betrokken bij de thema’s van de sessie. De hosts worden voorafgaand door de organisatie op basis van hun communicatieve eigenschappen gevraagd.

Alle hosts ontvangen vooraf een briefing in digitale vorm; op de dag van het World Cafe worden de hosts bijgepraat over hun rol en krijgen ze diverse tips voor een betekenisvolle dialoog. Ook ontvangen de host een sjabloon om de tafelkleden naderhand uit te werken.  Op verzoek organiseren we een aparte masterclass voor de hosts.

AAN DE SLAG ALS HOST

Als host verwelkom je in elke ronde de gasten en help je de dialoog op te starten. In de 2e  en 3e ronde vat je kort samen tot welke inzichten de deelnemers zijn gekomen. De ideeën zijn ook op het tafelkleed te lezen. In elke volgende ronde bouwen de nieuwe deelnemers verder en breiden zij de mindmaps op het tafelkleed verder uit. Er zijn drie soorten tafels, elk met een ander thema. Alle thema’s staan in het kader van het hoofdthema. Iedere deelnemer komt volgens de route op de badge tijdens drie rondes langs alle drie thema’s. Als host word je ingedeeld aan één van de thematafels.

6 TIPS OM EEN WORLD CAFE TE HOSTEN

  • Nodig uit om actief aan de dialoog deel te nemen.

  • Stel open vragen.

  • Enthousiasmeer om op de tafelkleden te schrijven of te tekenen.

  • Verwelkom elk idee.

  • Vraag door om het concreter te maken.

  • En heb veel plezier met elkaar!

TERUGKOPPELING WORLD CAFE

Het is van groot belang om de output op de lakens naar alle deelnemers terug te koppelen. We adviseren dat zowel in tekst als in foto’s te doen. Dat kan digitaal, maar vaak maken we een gepersonaliseerd magazine, zoals rechts te zien is, dat alle deelnemers naderhand ontvangen.
De hosts vullen de dag na het World Cafe een compacte vragenlijst in die we beschikbaar stellen. Zo kunnen we nog beter de dialoog aan tafels in kaart brengen en analyseren én adviseren of een volgende stap wenselijk is.  Zo nodig doen we een voorstel voor een vervolgsessie of een langer traject.

CONTACTFORMULIER

Novella Media BV
Kleterstraat 20
3862 CA Nijkerk
Tel: 085 87 70 170
Email: info@theworldcafe.nl

Jaap Voerman
Tel: 06 – 533 326 51
Email: jaap.voerman@novella.nl

Volg ons:

Bekijk ons privacybeleid hier.

Voor meer informatie over het oorspronkelijke
World Café concept: www.theworldcafe.com

THE WORLD CAFE IS POWERED BY NOVELLA