World Cafe Experience is bewezen werkvorm bij verandermanagement

Het vermogen om te veranderen past niet goed bij hoe ons menselijk brein werkt. Wanneer er sprake is van noodzaak weten mensen zich echter uitstekend aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. Met regelmaat mogen we organisaties en leiders helpen de verandering vorm en richting te geven binnen een kort of langer traject. We geloven daarbij in een lerende cultuur om de organisatie te ontwikkelen.

World Cafe Experience kan bij meerdere fasen van het proces een goede methode zijn. Het vraagstuk bepaalt echter altijd of en wanneer je deze methode inzet. Bij de start kan het de beste methodiek zijn om breed op te halen wat er binnen de organisatie of leeft. Het kan ook op een later moment helpen om met het MT tot nieuwe ideeën te komen. Of het kan helpen om met LEGO Serious Play een gezamenlijk beeld te krijgen.

Het succes van een verandering wordt altijd bepaald door het draagvlak binnen de organisatie. Goede communicatie, leiderschap en de bedrijfscultuur zijn daarbij elementen van belang. In de praktijk zetten we naast het World Cafe ook andere methoden in zoals Deep Democracy en Systems Thinking in. Verandermanagement start altijd met een kennismakingsgesprek over uw organisatie en uw specifieke vraagstuk.

WORLD CAFE BIJ VERANDERMANAGEMENT IN HET KORT

  • Sessie van 2 – 4 uur

  • Dialoog en van elkaar leren

  • Volledig te integreren binnen het traject

  • Inspirerende en dynamische sessie

  • Inleiding voor de juiste mindset

  • Gehele verandertraject ook mogelijk

CONTACTFORMULIER

Novella Media BV
Kleterstraat 20
3862 CA Nijkerk
Tel: 085 87 70 170
Email: info@theworldcafe.nl

Jaap Voerman
Tel: 06 – 533 326 51
Email: jaap.voerman@novella.nl

Volg ons:

Bekijk ons privacybeleid hier.

Voor meer informatie over het oorspronkelijke
World Café concept: www.theworldcafe.com

THE WORLD CAFE IS POWERED BY NOVELLA