Moderator World Cafe inspireert en faciliteert

De moderator tijdens een World Cafe maakt het verschil. Hij of zij zorgt tijdens de inleidende keynote speech voor de juiste mindset. We willen immers met elkaar in dialoog en onderzoeken waar we elkaar vanuit diversiteit kunnen aanvullen. In plaats van de tegenstellingen op te zoeken via het debat.

Bij onze moderatoren staat het doel en de inhoud voorop. De gekozen thema’s komen dan ook volop aan bod. Daarnaast maakt de  moderator duidelijk wat de 5 leidende principes zijn voor een zinvolle dialoog. Zo hebben we in de rondetafelsessie met elkaar het goede gesprek.

Tijdens de dialoog loopt de moderator rond, luistert en helpt waar nodig. Aan het eind van de rondes geeft de moderator kort een terugkoppeling van wat ons opviel. Dan volgt het plenaire gesprek met de deelnemers voor een zinvolle reflectie, waarbij ook helder wordt hoe er verder wordt teruggekoppeld.

Met zijn theaterachtergrond zorgt Ad Bastiaanse voor een creatieve mindset om met plezier en voldoening samen tot mooie acties te komen.

Kjell Lutz koppelt zijn kennis over groepsdynamiek, menselijk gedrag, ons brein en keuzes maken aan de thema’s van het World Cafe.

Rick Koster begeleidt programma’s om met elkaar weer tot de juiste beweging te komen en daarbij het beste van jezelf te laten zien.

Spelenderwijs tot nieuwe inzichten komen via World Cafe LEGO Serious Play! Wiro Kuipers is expert in deze unieke methode.

CONTACTFORMULIER

Novella Media BV
Kleterstraat 20
3862 CA Nijkerk
Tel: 085 87 70 170
Email: info@theworldcafe.nl

Jaap Voerman
Tel: 06 – 533 326 51
Email: jaap.voerman@novella.nl

Donna Ernst
Tel: 06 – 834 257 06
Email: donna.ernst@novella.nl

Volg ons:

Bekijk ons privacybeleid hier.

Voor meer informatie over het internationale
World Café concept: www.theworldcafe.com

THE WORLD CAFE IS POWERED BY NOVELLA