Project euPrevent Social Norms Approach:
Final Conference 2022

27 januari 2022

DE VRAAGSTELLING

Grensoverschrijdend werken in de Euregio Maas-Rijn partijen samen samen aan een goede volksgezondheid. Er wordt informatie gegeven die inspireert om gezondere keuzes maken. Uit diverse bronnen en onderzoeken blijkt een zorgelijk beeld van schadelijk consumptiegedrag bij jongeren en senioren in de regio. Mensen kijken als sociale wezens naar wat anderen doen. Zo bepalen we voor onszelf wat ‘normaal’ is. Maar het beeld dat we van de leefstijl van anderen hebben klopt vaak niet. Voorlichting over het werkelijke gedrag van mensen in onze omgeving kan zorgen dat we ons eigen gedrag veranderen. Dit wordt de Social Norms Approach (SNA) genoemd.
Aan het eind van dit project wordt aan Novella – World Café gevraagd de afsluitende conferentie te ontwikkelen en uit te voeren. Aan dit officiële slotevenement zijn professionals welkom die SNA al toepassen in de praktijk of daar juist meer van willen weten. De voertaal van de bijeenkomst is Engels.

HET  CONCEPT

Twee jaar na de start van het euregionale project ‘euPrevent Social Norms Approach’ (SNA) kijken we met elkaar tijdens een online conferentie terug op de behaalde resultaten. En zoeken we samen naar nóg meer praktische toepassingen van SNA. Helaas is deze final conference online. Novella-World Café ontwikkelt samen met de opdrachtgever desondanks een dynamisch, interactief en leerzaam programma. Aan bod komen onder meer de uitkomsten van de onderzoeken rond sociale normen bij gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid, zoals alcohol- en drugsgebruik, maar ook gaming.
Vanuit de studio in Geleen begeleidt moderator Rick Koster een interactief programma. Daarbij delen zowel sprekers als deelnemers kennis en ervaringen.  We verkennen hoe SNA nog effectiever in de praktijk kan worden ingezet. Op diverse momenten gaan deelnemers via een online World Café in wisselende groepjes, men elkaar in gesprek en kan van elkaar worden geleerd.

DE UITVOERING

De bijeenkomst start met een filmpje dat we op straat hebben gemaakt. De doelgroep van dit project, jongeren en senioren stellen we steeds enkele vragen over hun alcoholgebruik en het verwachtte gebruik van leeftijdsgenoten. Het filmpje is hieronder te zien. Gedurende de dag zijn er bijdragen van Christiane Stock uit Berlijn en Aude Silvestre uit Luik. Vanuit de studio gaan tafelgenoten als Jean-Paul Essers, Hans Dupont en Guido van Hal onder leiding van onze moderator Rick Koster met elkaar in gesprek over de opbrengsten en mogelijkheden van SNA. We illustreren hun ideeën met filmpjes en polls. Tussendoor zijn er steeds momenten dat deelnemers in een klein groepje met elkaar in gesprek gaan. Tijdens de interactieve lunch kunnen deelnemers thuis, terwijl een kok online het voordoet een heerlijk lunchgerecht maken. Aan het eind van de sessie is er na een dynamische en humoristische bijdrage van Paul Smit vanzelfsprekend een digitale borrel.

CONTACTFORMULIER

Novella Media BV
Kleterstraat 20
3862 CA Nijkerk
Tel: 085 87 70 170
Email: info@theworldcafe.nl

Jaap Voerman
Tel: 06 – 533 326 51
Email: jaap.voerman@novella.nl

Volg ons:

Bekijk ons privacybeleid hier.

Voor meer informatie over het oorspronkelijke
World Café concept: www.theworldcafe.com