Project Description

Gemeente Opsterland

Anders kijken, gekanteld werken!

21 juni 2016

Vraagstelling opdrachtgever
Hoe kunnen we onze medewerkers verder bewust maken van de werkwijze waar in de gemeente initiatieven de leefwereld van burgers, instellingen en bedrijven centraal stelt, stimuleert en faciliteert? Kortom: hoe kunnen we de ‘Krêft van de Mienskip’ optimaal benutten?

Uitvoering
Een bijzondere middag met alle medewerkers, waarbij we allereerst anders zijn gaan kijken naar ons eigen gedrag. Paul Smit geeft een confronterend maar vrolijk inkijkje hoe ons onbewuste brein werkt en wat de effecten daarvan zijn. Hetgeen voor burgers niet altijd leidt tot het meest logische of gewenste resultaat.

Tijdens drie rondes World Café komen alle collega’s langs de thema’s Vertrouwen, Betrokken en Innovatie. Er worden veel nieuwe ideeën op de tafels geschreven, voldoende om naderhand in de praktijk mee aan de slag te gaan.

“Met het World Café hebben we ideeën verzameld hoe we initiatieven van burgers beter kunnen faciliteren. Het World Café is een inspirerende vorm van dialoog. Het roept veel stof tot nadenken op waar we nog lang profijt van hebben. Bijvoorbeeld, wat het betekent om los te komen van vaste patronen.
Ook burgemeester Ellen van Selm en gemeentesecretaris Koen van Veen waren vol lof over de bijeenkomst en deze mooie stap binnen de organisatie.”

Geert Broekman, Gemeente Opsterland

Overal zijn aangehaakte gezichten te zien, iedereen zit voorover geleund op de tafel en is geanimeerd in gesprek. Er is geroezemoes, regelmatig is er een glimlach te zien. Er komt veel input op de lakens terecht. Er blijft genoeg gespreksstof om bij de barbecue het vuurtje nog lang brandend te houden.

Enkele weken later ontvangen alle medewerkers een gepersonaliseerd magazine met de terugkoppeling van deze middag.