Inholland:
Internationalization World Café
Launch of the Learning Community of Internationalisation in the domain of Creative Business

mei 2022

DE VRAAGSTELLING

De faculteit Creative Business van Hogeschool Inholland heeft als visie om een domein te zijn dat professionals aflevert die hun voetafdruk achterlaten in de internationale creatieve industrie. Verbonden blijven met elkaar en de wereld is de enige manier om te zorgen voor een duurzaam, toekomstbestendig onderwijsprogramma, dat studenten in staat stelt deze professionals te worden. Naast het internationaliseren van het curriculum, wordt een internationaal leernetwerk ontwikkeld. Novella – theworldcafe wordt gevraagd mee te denken met een betekenisvolle bijeenkomst.

DE UITVOERING

Inholland en Novella – theworldcafe.nl ontwerpen gezamenlijk een programma, waarbij enerzijds gekozen wordt voor de methodiek van het World Café, maar anderzijds gebruik wordt gemaakt van het Co-Design Canvas, een instrument dat mede werd ontwikkeld door Wina Smeenk, lector Societal Impact Design bij Inholland. Deze combinatie geeft de nodige kracht om tot een bijeenkomst te komen met impact! Rick Koster modereert samen met Wina Smeenk de bijeenkomst. De voertaal is Engels.

DE THEMA’S

Er wordt aan de tafels gewerkt aan 7 subthema’s:

  • Inclusive Internationalization
  • Towards a Strategic partner Network
  • Positioning our international programs
  • Add a SPARK to Internationalization
  • The Creative Future is international
  • Building an international research environment
  • Engaging International students

Door de wisselende tafelgenoten vindt de dialoog plaats aan de tafels, waar oude tafelkleden wordt geschreven en op het canvas dat als poster naast de tafels staat. Zo kan er uitstekend verdiept en geconcretiseerd worden.

On May 12 we kicked-off the Creative Business Internationalizing learning network with an inspiring World Café, working on the key points of the international strategy of our domain. It’s been a great pleasure organizing this World Café. Excited to see so many colleagues and students participating in energetic discussions! Also a big thanks to Wina Smeenk, Novella/theWorldCafé and Rick Koster. We did it, guys!

Monique de Bree

CONTACTFORMULIER

Novella Media BV
Kleterstraat 20
3862 CA Nijkerk
Tel: 085 87 70 170
Email: info@theworldcafe.nl

Jaap Voerman
Tel: 06 – 533 326 51
Email: jaap.voerman@novella.nl

Volg ons:

Bekijk ons privacybeleid hier.

Voor meer informatie over het oorspronkelijke
World Café concept: www.theworldcafe.com