Longkanker Nederland
Invitational conference Bevolkingsonderzoek longkanker

april 2022

DE VRAAGSTELLING

Longkanker wordt in meer dan de helft van de gevallen pas ontdekt in een stadium waarbij er geen curatieve behandeling meer mogelijk is. Vroeg signalering door een bevolkingsonderzoek naar longkanker kan ook deze mensen een kans op genezing geven. Longkanker is de vorm van kanker waar jaarlijks de meeste mensen aan overlijden. Dat zijn er maar liefst 10.000. Longkanker Nederland wil met partijen in gesprek om bevolkingsonderzoek naar longkanker snel te realiseren.

DE UITVOERING

Samen met Longkanker Nederland, Erasmus MC en Radboudumc ontwikkelt en realiseert Novella-World Café een zinvolle invitational conference, waarbij wetenschappers, huisartsen, diverse organisaties en een patiënt met elkaar in gesprek gaan om bevolkingsonderzoek naar longkanker snel mogelijk te maken. Kjell Lutz is de moderator die deze middag leidt.

Naast presentaties en een gesprek met een patiënt over het grote belang van vroeger opsporing, gaan de deelnemers met elkaar in dialoog om tot concrete stappen te komen.

DE THEMA’S

Tijdens het World Cafe waren twee soorten thematafels ingericht:

‘Rol van de huisarts’
Hoe kan de huisarts faciliteren? Registratie van de rookgeschiedenis?
Op welke manier kunnen andere professionals ook bijdragen? 

‘Vroege opsporing optimaliseren’
Huidige screening verbeteren? Nieuwe mogelijkheden?
Wat is daarvoor nodig en wanneer zou dit kunnen? 

Het doel van deze sessie is om vooral volgende stappen helder te krijgen hoe bevolkingsonderzoek of vroege opsporing gerealiseerd kan worden.

Na deze invitational conference:

augustus 2022
De komende maanden krijgen zo’n 400.000 Nederlanders een uitnodiging om deel te nemen aan een proefbevolkingsonderzoek naar de vroege opsporing van longkanker. Daarin wordt (ex-)rokers tussen de 60 en 79 jaar in drie regio’s gevraagd om mee te werken aan het onderzoek. In die leeftijdsgroep komt longkanker het meest voor.
Erasmus MC

Reactie Longkanker Nederland
Lidia Barberio, directeur Longkanker Nederland: ‘We zijn verheugd dat dit onderzoek is gestart en dat de mensen die het meeste risico lopen op het krijgen van longkanker, worden opgeroepen om deel te nemen aan dit onderzoek. Het onderzoek duurt 5 jaar dus wij pleiten ervoor dat er in tussentijd al gestart wordt met een bevolkingsonderzoek naar longkanker. Want zolang dit er nog niet is, wordt longkanker veel te laat ontdekt. In 50% van de gevallen wordt longkanker pas ontdekt in stadium 4. Helaas is er dan geen genezing meer mogelijk. Wij gunnen iedereen om al in stadium 1 te weten dat je longkanker hebt, zodat er nog wel een goede kans op genezing is.’

september 2022
De minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers gaat de Gezondheidsraad om een advies vragen over longkankerscreening. De kamerleden van D66 en de PVV en KWF vroegen de aandacht van de minister voor de mogelijkheid om longkanker vroeg op te sporen.

CONTACTFORMULIER

Novella Media BV
Kleterstraat 20
3862 CA Nijkerk
Tel: 085 87 70 170
Email: info@theworldcafe.nl

Jaap Voerman
Tel: 06 – 533 326 51
Email: jaap.voerman@novella.nl

Volg ons:

Bekijk ons privacybeleid hier.

Voor meer informatie over het oorspronkelijke
World Café concept: www.theworldcafe.com