Project omschrijving

Lustrumcongres Rotterdamse Tandartsen Vereniging:
Anders kijken, geest verrijken!

1 april 2016

DE VRAAGSTELLING

Het 23e lustrum van de Rotterdamse Tandartsen Vereniging dient spraakmakend en vooral ook anders te zijn dan een gebruikelijke congresdag. Novella ontwikkelt samen met de werkgroep een passend programma, bewaakt de inhoud en zorgt voor de gehele uitvoering, inclusief de expo. De interactie tussen tandheelkundig professional en patiënt staat deze dag voorop, een belangrijk thema binnen de gezondheidszorg.  De World Café-setting wordt gedurende de gehele dag ingezet.

DE UITVOERING

Moderator Rick Koster presenteert een dynamisch programma, waar dialoog en het delen van ervaring en kennis centraal staat. Diverse inspirerende gastsprekers, waaronder Paul Smit, Steven van Eijck en Stefan Coppers prikkelen met korte presentaties en worden afgewisseld met interactieve werkvormen. De setting van de gehele dag: ronde tafels. Meneer Alphons versterkt in de wandelgangen de sfeer. Zo praten steeds weer andere vakgenoten tijdens deze dag met elkaar.

DE THEMA’S

Tijdens de drie rondes World Café gaan de deelnemers in gesprek over de thema’s Vertrouwen, Beleving en Communicatie, Teamwork. Het valt op dat de niet alledaagse thema’s de tongen goed los maken. Daarbij is er een grote wil bij de deelnemers tot participatie in het proces. Er komen mooie gesprekken op gang en er worden concrete ideeën bedacht. Of zoals iemand zei: ‘Ik denk dat een ieder aan de tafels wel zijn eigen inzichten en acties haalt uit de dialoog.’

Het 23e lustrum in het kort:

Het Lustrumcongres van de Rotterdamse Tandartsen Vereniging vond plaats in de Schiecentrale. Interactie en anders kijken waren de kernwoorden. Naast de congreszaal met ronde tafels was een ontmoetingsplein ingericht voor exposanten en deelnemers. Alphons zorgde voor het sfeerbeheer bij ontvangst, in de pauzes en tijdens de borrel. De interactie stond ook centraal aan de tafels: de deelnemers wisselden op basis van de cijfers op de persoonlijk badge zesmaal van tafel. Zo ontmoette iedereen op slimme wijze de gehele dag weer nieuwe mensen.

In het dynamische programma was er veel afwisseling: speciaal voor het congres gemaakte filmpjes, World Cafe sessie, columnisten, keynote speeches en ‘De wachtkamer draait door’. Alphons sloot het programma op met een bijzonder wrap-up van de dag. Bij de borrel ontvingen alle deelnemers een op naam gesteld exemplaar van het boek Anders kijken, geest verrijken met oneliners van bekende personen over tandheelkunde. Enkele weken na het congres kreeg sereen een gepersonaliseerd magazine met een terugblik op de dag.
De gehele dag werd door Novella ontwikkeld, die tevens tekende voor de congresorganisatie.

Korte en heldere lijnen tijdens de voorbereidende besprekingen met Novella. De sfeer is uitbundig met goede gesprekken en veel humoristische momenten, aanwezige sponsors op de Expo komen zelfs in de zaal om mee te doen. Paul Smit en Rick Koster kun je eigenlijk niet omschrijven, maar moet je meegemaakt hebben. Humor, verrassende inhoud, perfecte interactie. Het gepersonaliseerde boek en het later toegezonden magazine met een weergave van de dag worden zeer op prijs gesteld.

DOLF VAN BAAREN
Rotterdamse Tandartsen Vereniging

CONTACTFORMULIER

Novella Media BV
Kleterstraat 20
3862 CA Nijkerk
Tel: 085 87 70 170
Email: info@theworldcafe.nl

Jaap Voerman
Tel: 06 – 533 326 51
Email: jaap.voerman@novella.nl

Volg ons:

Bekijk ons privacybeleid hier.

Voor meer informatie over het internationale
World Café concept: www.theworldcafe.com