Waterschap Limburg:
Drie Spiegelsessies met bestuurders in Veranderende tijden:
Anders kijken!- Anders willen! – Anders doen!

2021 en 2022

DE VRAAGSTELLING

De snel veranderende tijden en de effecten daarvan op waterbeheer en waterveiligheid waren de aanleiding om in 2021 en 2022 die zogenaamde Spiegelsessies te organiseren voor het Waterschap Limburg. In deze sessies wisselden de leden van het Algemeen Bestuur in aanwezigheid van o.a. de directie van WL en WBL op een informele wijze met elkaar van gedachten over een drietal vragen: ‘Wat voor waterschap willen we zijn?’ ‘Wat vraagt dit van ons bestuur?’ en ‘Welke ondersteuning heeft het AB dan daarvoor nodig?’
Van de oogst van de drie sessies wordt najaar 2022 een inspiratiedocument samengesteld, dat via het DB ter reflectie aan het AB wordt aangeboden. Dit document dient ter inspiratie voor het volgende bestuur, voor te maken afspraken bij de start van de volgende bestuursperiode.

DE UITVOERING

Novella en Waterschap Limburg ontwierpen gezamenlijk het programma voor de drie Spiegelsessies, die zo volledig aansloten bij de vraagstelling. Op die wijze werden ook externe moderator en sprekers gekozen, gebriefd en vastgelegd. De methodiek van het World Café werd in alle sessies ingezet. Het goede gesprek aan de tafels met steeds wisselende deelnemers viel bij de deelnemers in goede aarde en werd als zeer nuttig ervaren.

DE THEMA’S

Tijdens de eerste sessie stond de vraag ‘Wat voor waterschap willen we zijn?’ centraal Moderator was Kjell Lutz; als externe spreker wist Peter van Rooy de bestuurders te prikkelen met zijn bijdrage. De tweede sessie ging het over de vraag ‘Wat vraagt dit van ons bestuur?’ Vera Dalm modereerde deze sessie met als externe spreker Paul Smit, die met de nodige hilariteit inzoomde op het gedrag van mensen en hoe ons brein werkt als het om verandering gaat. De derde spiegelsessie was wederom Vera Dam dagvoorzitter. Het thema was ‘Welke ondersteuning heeft het AB nodig?’ Huri Sahin was online aanwezig met een bijdrage over welke ondersteuning er al voor bestuurders is. Daan Quakernaat eindigde de sessie met een dynamisch verhaal over kathedralen bouwen en dezelfde passie en innovatieve kracht die nodig is voor waterveiligheid.

We kijken absoluut terug op geslaagde bijeenkomsten. Mede met dank aan de fijne wijze en met de juiste scherpte waarop de dagvoorzitter ons door de sessies heen heeft geleid. Dank daarvoor! Ook van de collega’s heb ik begrepen dat ze leuke gesprekken hebben gehad en het ook mooie inzichten heeft opgeleverd in de samenwerking met het bestuur.

Hans Hoeijmakers
Waterschap Limburg

CONTACTFORMULIER

Novella Media BV
Kleterstraat 20
3862 CA Nijkerk
Tel: 085 87 70 170
Email: info@theworldcafe.nl

Jaap Voerman
Tel: 06 – 533 326 51
Email: jaap.voerman@novella.nl

Volg ons:

Bekijk ons privacybeleid hier.

Voor meer informatie over het oorspronkelijke
World Café concept: www.theworldcafe.com